COTS ATCA 刀鋒型伺服器與機箱

2-Slot COTS 刀鋒伺服器

2-Slot COTS 刀鋒伺服器

14-Slot COTS 刀鋒伺服器

14-Slot COTS 刀鋒伺服器

6-Slot COTS 刀鋒伺服器

6-Slot COTS 刀鋒伺服器

40G ATCA 刀鋒交換器

40G ATCA 刀鋒交換器

Haswell 雙核刀鋒伺服器

Haswell 雙核刀鋒伺服器

Skylake 雙核刀鋒伺服器

Skylake 雙核刀鋒伺服器

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。