USB擴充/轉接

U-1900 PCIe Dual Bus 4 Ports USB 3.1 Gen 2 Card

U-1900 PCIe Dual Bus 4 Ports USB 3.1 Gen 2 Card

U-1250:USB3.0擴充4埠HUB

U-1250:USB3.0擴充4埠HUB

U-1150:Type-C to SATA2.5/3.5

U-1150:Type-C to SATA2.5/3.5

U-1260:Type-C to SATA2.5

U-1260:Type-C to SATA2.5

U-1010:USB3.0*4擴充卡-Renesas晶片

U-1010:USB3.0*4擴充卡-Renesas晶片

U-1740:USB3.1 Gen 2*3+Type-C*1 擴充卡

U-1740:USB3.1 Gen 2*3+Type-C*1 擴充卡

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。