• LP60 Series開放式電源

LP60 Series開放式電源

LP60系列包含lps60 series,lps60-m series,lpt60 series,lpt60-m series
型號 : lp60-series

LP60 Series

Model

V1

V2

V3

V4

尺寸(寬××高)

LPS61

3.3 V @ 12 A [16 A]


3 x 5 x 1.65

LPS62

5 V @12 A [16 A]


(76.2 x 127 x 41.9)

LPS63

12 V @ 5 A [6.7 A]

LPS64

15 V @ 4 A [5.3 A]

LPS65

24 V @ 2.5 A [3.3 A]

LPS68

48 V @ 1.3 A [1.7 A]

LPT61

3.3 V @ 5 A [8.5 A]

5 V @ 2.5 A [3 A]

+12 V @ 0.5 A [1 A]

LPT62

5 V @ 7 A [8 A]

12 V @ 3 A [3.5 A]

-12 V @ 0.7 A [1 A]

LPT63

5 V @ 7 A [8 A]

15 V @ 2.8 A [3.3 A]

-15 V @ 0.7 A [1 A]

LPT64

5 V @ 7 A [8 A]

12 V @ 3 A [3.5 A]

-5 V @ 0.7 A [1 A]

LPT65

5 V @ 7 A [8 A]

24 V @ 1.5 A [2 A]

+12 V @ 0.7 A [1 A]相關產品

LPQ140 Series開放式低功率電源

LPQ140 Series開放式低功率電源

NPS20-M Serie低功率開放式電源

NPS20-M Serie低功率開放式電源

CPS250-M 250 Watts 低功率開放式電源

CPS250-M 250 Watts 低功率開放式電源

LPS350 Series開放式電源

LPS350 Series開放式電源

LP40 Series開放式電源

LP40 Series開放式電源

CNS650 Series低功率開放式電源

CNS650 Series低功率開放式電源

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。