• LP40 Series開放式電源

LP40 Series開放式電源

型號 : lps40-m series,lps40 series,lpt40-m series,lpt40 series

LP40 Series

Model

V1

V2

V3

V4

尺寸(寬×長×高)

LPS41

3.3 V @ 8 A [11 A]

(76.2 x 127 x 41.9)

3 x 5 x 1.2

LPS42

5 V @ 8 A [11 A]

(76.2 x 127 x 41.9)

(76.2 x 127 x 30.5)

LPS43

12 V @ 3.3 A [4.5 A]

LPS44

15 V @ 2.6 A [3.6 A]

LPS45

24 V @ 1.6 A [2.3 A]

LPS48

48 V @ 0.9 A [1.2 A]

LPT41

3.3 V @ 4 A [7 A]

5 V @ 1.5 A [2 A]

+12 V @ 0.5 A [0.7 A]

LPT42

5 V @ 4 A [5 A]

12 V @ 2 A [2.5 A]

-12 V @ 0.5 A [0.7 A]

LPT43

5 V @ 6 A [8 A]

12 V @ 0.5 A [0.7 A]

-12 V @ 0.5 A [0.7 A]

LPT44

5 V @ 4 A [5 A]

12 V @ 2 A [2.5 A]

-5 V @ 0.5 A [0.7 A]

LPT45

5 V @ 4 A [5 A]

15 V @ 2 A [2.5 A]

-15 V @ 0.5 A [0.7 A]

LPT46

5 V @ 4 A [5 A]

24 V @ 1 A [1.5 A]

+12 V @ 0.5 A [0.7 A]

LPT47

5 V @ 4 A [5 A]

24 V @ 1 A [1.5 A]

-12 V @ 0.5 A [ 0.7 A]


相關產品

LP170 Series開放式電源

LP170 Series開放式電源

LP60 Series開放式電源

LP60 Series開放式電源

NLP250 Medical Series開放式低功率電源

NLP250 Medical Series開放式低功率電源

NPL65 Series低功率開放式電源

NPL65 Series低功率開放式電源

LPS100-M Series低功率開放式電源

LPS100-M Series低功率開放式電源

CNS650 Series低功率開放式電源

CNS650 Series低功率開放式電源

line

透過行動條碼加入LINE好友

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。